Hoofdmenu

Inlogformulier

Op deze pagina vind u de door ons ontwikkelde producten die toegepast worden in de medische sector.

De modulair opgebouwde belet status indicatoren en alarmering elementen, worden toegepast als visuele waarschuwing systemen voor belet statussen en alarmeringen in hoog kritische ruimten. Door het duidelijk oplichten van de indicator modules, wordt op een niet te negeren wijze informatie verschaft betreffende beletsituaties en alarmsituaties, geldend als toegangsrestrictie van deze ruimten.

De MBI40** serie indicatoren worden in de directe nabijheid van toegangsdeuren geplaatst. Door de modulaire opbouw van de MBI40** serie indicatoren kunnen systemen worden samengesteld van meer dan 6 modules (elementen). Iedere module wordt voorzien van duidelijke informatie betreffende de belet status of de alarm status.

De visuele informatie bestaat uit teksten en symboliek of een mengeling daarvan. De lay-out van deze informatie wordt in hoge mate door de gebruiker bepaald.
De aansturing van de individuele visuele meldingen geschied op contactbasis, waarbij door verschillende systemen -zowel in als buiten de ruimte- het commando kan worden gegeven om de beletstatus op de indicator op te laten lichten.

Berichtinformatie
De weergegeven informatie in de individuele modules wordt samengesteld uit een standaard symboliek, maar er kan op wens ook (maatwerk) symboliek worden gebruikt.
Betreffende de symboliek, teksten of een combinatie hiervan, kunt u ons raadplegen voor de mogelijkheden. Wanneer u een eigen symboliek verkiest, dient er een afbeelding van hoge kwaliteit beschikbaar te worden gesteld. Deze afbeelding zal worden verwerkt voor geschikte weergave.

Montage en mechanische opbouw
Door de modulaire opbouw is het systeem eenvoudig te onderhouden of te wijzigen. De verschillende delen van het belet indicatie systeem kunnen snel worden gemonteerd en gedemonteerd.
De verschillende oplichtende elementen worden op contactbasis aangestuurd, waarbij bij aanschaf bepaald wordt of dit op 230VAC of 24VDC dient te gebeuren. De systemen zijn uitermate geschikt om aangestuurd te worden vanuit bedienpanelen, zoals antibacteriële medical cleanroom bedientableaus. Met name voor deze bedientableaus vormen de MBI40 belet indicatoren een hoogwaardige functionele twee-eenheid in projecten.

De bekabeling voor de aansturing van de verschillende segmenten wordt in het systeem aan de achterzijde ingevoerd, en op een klemmenstrook afgemonteerd.
De systemen worden afgeleverd met een beknopte en duidelijke installatie- en aansluitinstructie.

Producten

Fotogallerij

Databladen